Az elállási jog:

Az elállás jog a termék adásvételére irányuló szerződés esetén a termék átvételének napjától számított 14 napon belül gyakorolható.

Elállási jog termék vásárlása esetén illeti meg a fogyasztót, ezen jogával élve a fogyasztó a szerződést egyoldalúan, visszamenőleges hatállyal szüntetheti meg.

A fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.

Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie.

A fogyasztót nem illeti meg az elállási jog, amennyiben a terméken sérülés, kopás, mechanikai elhasználódás nyomai találhatóak, illetve, ha bármiféle használati nyomok láthatóak a terméken.

Minden esetben a terméket vissza kell postázni a forgalmazónak, amelynek vételárát (postaköltség nélkül!) a forgalmazó bevizsgálása után fizeti vissza a fogyasztónak.

Fogyasztó az elállási joga érvényesítési igényét írásban (e-mail) kell jeleznie forgalmazó részére. Írásban jeleznie kell a vásárlási dátumot, a vásárlást igazoló számlát és a vételár visszafizetéséhez bankszámla számot.